Pardal

Passer domesticus

El pardal comú (Passer domesticus) és una espècie comuníssima al Bages que sempre va estretament lligada a la companyia humana. Fora de l’època de cria, forma grups de centenars d’individus que a la nit s’ajoquen a les arbredes urbanes o als canyissars. És omnívor, però originalment s’alimentava bàsicament de grans. Els pardals fan el niu tant dins de forats com sobre els arbres.

Les femelles i els joves tenen un plomatge de to marronós, menys contrastat que el dels mascles que tenen tons rogencs al voltant de l’ull i a les ales i taques negres al pit. Les fotos 2ª, 3ª i 4ª mostren individus femelles, les fotos 5ª i 6ª individus mascles i la foto 7ª un jove.

El capell gris i la galta blanca del mascle diferencien el pardal comú del pardal xarrec (Passer montanus).

[fotos Oriol Oms (1ª i 2ª) i Jordi Badia (3ª, 4ª, 5ª, 6ª i 7ª)]