Pardal xarrec

Passer montanus

El pardal xarrec (Passer montanus), tot i ser un ocell habitual al Bages, no ho és tant com el pardal comú (Passer domesticus). A diferencia del pardal comú o del pardal de passa (Passer hispaniolensis), el pardal xarrec no presenta dimorfisme sexual. Es diferencia dels altres pardals per tenir una taca negra a la galta, que veiem clarament a la imatge.

El pardal xarrec viu sobretot en terrenys agrícoles, sense ser tan urbà com el pardal comú. Sovint a l’hivern s’integra en estol mixtos amb d’altres espècies d’ocells.

[foto Oriol Oms]