Peixet de coure o saltador de roca

Catamachilis sp.

El peixet de coure o saltador de roca (Catamachilis sp.) és un insecte primitiu i àpter que s’inscriu a l’ordre microcorifis (= O. Microcoryphia, antigament ordre Archaeognatha per designar als insectes primitius) i a la família Machilidae. Si recorda a algun insecte conegut, és al peixet de plata (Lepisma sp.), malgrat que no comparteixen ni el mateix ordre.
El peixet de coure o saltador de roca és un insecte ben estrany; té el cos allargat i segmentat del voltant de 8-10 mm sense comptar els 3 cercs amb els quals acaba l’abdomen, el cerc central tan llarg com la resta del cos. El cos és cobert de grans esquames de color de coure que alternen amb tons negres i que, d’una banda i si hom s’hi fixa molt, li donen un aspecte cuirassat primigeni, com el del crustaci Triops cancriformis, i de l’altra si hom no hi posa prou atenció, el fan invisible pel seu acurat mimetisme sobre la roca on viu. Se’l troba a les zones rocoses o pedregoses. Té un comportament discret que el porta a refugiar-se a les ombres i esquerdes; però si nota perill, a més de córrer ràpidament, pot fer salts sobtats de fins a 40 cm per allunyar-se, com si fos un llangot. El peixet de coure s’alimenta de líquens, molses i restes vegetals que troba a la roca. A vegades, sobretot cap al tard, mostra comportament gregari.

A la imatge 1ª, el peixet de coure en la seva habitual posició de repòs amb les antenes dirigides enrere i el cos relaxat, mentre que a la imatge 2ª està tens, a punt de saltar.

Hi ha 3 espècies de Catamachilis esmentades a Catalunya, C.amara, C.ancorata i C.clipeata, a més d’altres gèneres de la mateixa família Machilidae, tots ells coneguts col·lectivament com a peixets de coure o saltadors de roca, poc coneguts i de difícil discriminació. L’exemplar de les imatges, fotografiat a la carena de l’Era dels Enrics de la serra de l’Obac (Mura), atenent al seu patró de color probablement és Catamachilis ancorata.

[fotos Montserrat Porta i Jordi Badia]