Pentinella

Amanita vaginata

La pentinella (Amanita vaginata) és un bolet esvelt amb el peu i les làmines blancs i el barret de color crema o grisenc a la cara superior, molt variable. El bolet neix d’un ou que s’esquinça, les restes del qual queden com una funda oberta a la base del peu i esporàdicament algun floc sobre el barret. El peu pot arribar als 10-12 cm, és lleugerament més estret de dalt que de baix, amb la superfície rugosa i, a diferència d’altres espècies del gènere Amanita, no té anell. El barret comença essent hemisfèric i es va obrint fins a quedar pla; és prim d’uns 10 cm de diàmetre màxim. Les làmines són blanques, denses i lliures. La forma de les làmines traspassa a la cara superior del barret on prop del marge s’aprecia el dibuix estriat, com el d’una pinta a la qual es refereix el seu nom popular en català.

La pentinella surt ja a l’estiu als boscos planifolis, sense ser gaire exigent pel que fa a l’hàbitat. És un bolet comestible però, ai!, del gènere Amanita que inclou espècies mortals; pel risc de confusió se’n desaconsella la recol·lecció i el consum.

[fotos Jordi Badia]