Pet de llop

Lycoperdon molle (= L.pyriforme)

El pet de llop moll (Lycoperdon molle [= L.pyriforme]) és una de les espècies de bolet en forma de bola tancada que al madurar deixen anar les espores per un forat apical, conegudes genèricament amb el nom de pet de llop en català i de cuenco de lobo en castellà.

Les dues espècies de pet de llop per antonomàsia a la comarca de Bages són Lycoperdon perlatum i Lycoperdon molle. Ambdós pets de llop tenen forma de pera invertida d’uns 2-4 cm de diàmetre i color blanc. Però mentre que L.perlatum té una gleba o exoperidi esfèric amb la superfície inicialment coberta de berrugues poligonals caduques i d’agullons amb la punta sovint de color marró i la base tan o més alta que la gleba, L.molle té la gleba el·líptica –més ampla que alta-, la superfície més llisa amb menys berrugues i agullons i encara tots ells de mida menor –d’aquí l’adjectiu específic molle– i la base notablement més curta.
Al caure les berruguetes i agullons, es descobreix la cutícula grisenca. Al madurar, l’interior de la gleba s’enfosqueix i la cutícula s’esquinça en un porus apical. Si en aquest estadi madur el pet de llop es trepitja o rep l’impacte d’una gota d’aigua de pluja, envia amunt un núvol d’espores, com fum.

El pet de llop moll és un bolet molt freqüent a la tardor a les pinedes i a les brolles del Bages. Sol sortir en grups i en erols. Quan és petit, amb la gleba interior encara blanca, és un bolet comestible però poc apreciat.

[foto Jordi Badia]