Porquet de sant Anton

Armadillo officinalis

Armadillo officinalis és una de les espècies comunes de porquet de sant Anton, el nom popular català amb el qual es coneix qualsevol de les espècies de crustacis terrestres de l’ordre Isòpodes, de cos segmentat i cuirassat amb la capacitat d’enroscar-se formant una bola quan se senten amenaçats.

Els adults d’Armadillo officinalis s’acosten o arriben als 20 mm de longitud. El seu cos és de color uniforme gris pedra fosc. Tenen 7 parells de potes, 1 parell a cada segment, a diferència dels diplòpodes amb els quals hi ha una notable convergència evolutiva que tenen 2 parells de potes per segment.

Armadillo officinalis es diferencia d’Armadillium vulgare, l’espècie de porquet de sant Anton que segurament s’observa més sovint a la comarca de Bages per la seva abundància i per ser més antropòfila, per la seva mida més gran i perquè l’últim segment anomenat tèlson es veu en forma d’enclusa, no pas triangular (foto 2ª).

Armadillo officinalis viu refugiat sota les pedres o la fullaraca del sòl, d’on surt de nit per alimentar-se de matèria vegetal. La seva distribució és mediterrània.

[fotos Krishna Sivillà]