Reineta comuna o meridional

Hyla meridionalis

La reineta meridional (Hyla meridionalis) és una devoradora d’insectes que es camufla perfectament entre la vegetació. La imatge 4ª mostra el cap-gros.

La reineta meridional es distingeix de la reineta septentrional (Hyla arborea) perquè la línia lateral fosca que li travessa l’ull és curta, arriba tot just fins a la pota anterior, mentre que a la reineta septentrional la línia arriba fins a la pota posterior. La reineta septentrional s’havia citat a Catalunya durant el segle XX. Sens dubte algunes de les cites deurien ser errònies i correspondre a la reineta meriodional, però no pas totes. Actualment la reineta septentrional no es troba; es considera com a probablement extingida del territori català.

[fotos Oriol Oms (1ª), Ferran Fitó (2ª), Jordi Morató (3ª) i Xavier Adot / Ausiàs Gual (4ª)]