Somereta o llangot de sella

Ephippiger ephippiger

La somereta o llangot de sella (Ephippiger ephippiger) és un ortòpter de l’ordre dels ensífers, els que tenen antenes llarguíssimes. Té un cos de mida gran, de fins a 3 cm sense comptar les antenes ni l’oviscapte de les femelles -com l’individu de les imatges-, amb un escudet sobre el tòrax en forma de sella de muntar, un abdomen gruixut i ales vestigials. El color, tal com passa amb d’altres ortòpters que practiquen l’art de la cripsi, és variable del verd fins al marró fosc, quasi negre.

La tribu dels Ephipiggerini té altres espècies a Catalunya similars a primer cop d’ull, moltes de les quals englobades al gènere Steropleurus (= Uromenus), que es diferencien per detalls anatòmics dels òrgans genitals, de la sella i pel patró de colors als laterals de l’abdomen. Vegeu Steropleurus perezii.

Ephippiger ephippiger viu a les brolles, en llocs càlids. És herbívor. Tant mascles com femelles tenen capacitat d’estridular. Ephippiger ephippiger és una espècie pròpia del sud i l’oest d’Europa que esdevé rara i finalment absent a latituds més altes.

[fotos Montserrat Porta i Jordi Badia]

  • Vegeu l’article Cripsi, de Jordi Badia.