Somereta o llangot de sella

Steropleurus perezii

Steropleurus perezii (= Uromenus perezii) és una somereta o llangot de sella, un ortòpter tetigònid de bona mida i anatomia particular d’antenes llarguíssimes, ales només vestigials i abdomen gros i panxut que a les femelles acaba en un llarg oviscapte per pondre els ous.

Les someretes emeten un cant o grinyol agut per mitjà de l’òrgan estridulador situat a les ales anteriors amagades sota el pronot que cobreix el tòrax. Sota el nom comú de someretes o llangots de sella s’inclouen d’altres espècies i fins i tot gèneres, com Ephippiger ephippiger que dona nom a la tribu Ephippigerini, a més de Steropleurus perezii, que deu ser una de les més habituals a la comarca de Bages.

La imatge mostra un exemplar femella de Steropleurus perezii damunt d’un roser espinosíssim (Rosa pimpinellifolia ssp. myriacantha).

[foto Jordi Badia]

  • Vegeu l’article Cripsi, de Jordi Badia.