Sphecodes sp.

Sphecodes sp.

Sphecodes és un gènere d’abelles de la família Halictidae que comprèn nombroses espècies de difícil determinació. Moltes d’elles presenten l’abdomen vermell, com ara aquest exemplar (Sphecodes sp.) capturat per la l’aranya Synaema globosum, en la seva varietat de color groc.

La família Halictidae d’abelles es caracteritza perquè les bosses recol·lectores de pol·len es troben situades a les tíbies de les potes posteriors, a diferència dels Andrenidae que les tenen a la base dels fèmurs. Els principals gèneres són Halictus, Lasioglossum i Sphecodes. Nidifiquen a terra, on poden formar colònies molt nombroses. Halictus i Lasioglossum presenten espècies solitàries i espècies socials amb diferents castes. Les abelles del gènere Sphecodes són paràsites, principalment de les del gènere Halictus.

[foto Xavier Adot]