Squamarina cartilaginea

Squamarina cartilaginea

Squamarina cartilaginea és un liquen crustaci esquamós que ocupa superfícies de fins a 15 o 20 cm amb les seves petites esquames lobades i imbricades de color verd blavís o grisenc. El tal·lus és dens, no deixa forats. Forma apotecis –que no apareixen a la imatge 1ª- de 2-5 mm de diàmetre, de color bru clar o groguenc i sense marge.
Squamarina cartilaginea viu damunt de conglomerats i gresos calcaris, però més que sobre la pròpia roca es troba damunt de la terra que en reomple les esquerdes o les cobreix amb poc gruix.

Squamarina cartilaginea es diferencia de S.lentigera, també present al Bages, perquè aquesta darrera té color blanc, els apotecis d’un bru vermellós amb marge blanc i prefereix indrets més calents.

[fotos Jordi Badia]