Squamarina lentigera

Squamarina lentigera

Squamarina lentigera és un liquen crustaci esquamós de color blanc i d’uns 5 cm de mida màxima. Les seves esquames, d’uns 5 mm, cobreixen completament porcions de sòl carbonatat en punts càlids i il·luminats. Els apotecis (fotos 2ª i 3ª) són discoïdals, de color bru vermellós i amb un marge fi de color blanc fet de teixit del tal·lus.

Squamarina lentigera es diferencia de S.cartilaginea, una espècie propera i més freqüent al Bages, perquè aquesta darrera és de color verd blavís, els seus apotecis són de color bru clar sense marge i prefereix indrets no tan càlids.

[fotos Jordi Badia]