Talictre tuberós, ruda de prat

Thalictrum tuberosum

El talictre tuberós (Thalictrum tuberosum) és una bonica planta dels prats, especialment freqüent al Bages i coneguda a algunes comarques també amb l’equívoc nom popular de ruda de prat, malgrat no ser parenta per enlloc de la ruda. El talictre tuberós o ruda de prat fa una roseta basal de fulles diverses vegades compostes, acabades en folíols petits, arrodonits i d’àpex lobat. Reclama l’atenció quan, al capdamunt d’una tija llarga i gairebé afil·la, desclou les seves atractives flors de grans tèpals blancs i nombrosos estams. L’epítet específic de tuberós prové de les seves arrels engruixides en un conjunt de tubercles. Com d’altres espècies de la mateixa família ranunculàcies, el talictre tuberós és molt metzinós.

La distribució T.tuberosum es restringeix al triangle que té per vèrtexs Cantàbria, el sud del País Valencià i Catalunya a la península Ibèrica, més algunes localitats al nord dels Pirineus; ben al contrari que el seu congènere T.minus, també present al Bages, de morfologia similar però menor i amb tèpals caducs, que es distribueix extensament per Europa i Àsia.

[fotos Jordi Badia (1ª, 2ª i 4ª) i Marta Queralt López Salvans (3ª)]