Taques foliars de l’arboç

Septoria unedonis

Septoria unedonis és el fong causant de les taques foliars vermelloses a l’arboç (Arbutus unedo). Les fulles afectades mostren taques circulars disperses, cadascuna amb un punt central de color de cendra i un volt fosc que es degrada al vermellós i s’expandeix per les nerviacions. Aquestes taques mesuren entre uns 2 i 20 mm de diàmetre i es veuen tant per l’anvers com pel revers de la fulla, de manera que en travessen tot el gruix. Ocasionen la necrosi del teixit vegetal. El seu creixement culmina amb la caiguda de la fulla. La infecció fúngica lògicament resta vitalitat a l’arboç, redueix la frondositat de la capçada i la floració i fructificació, però rarament és mortal. La infecció està molt estesa entre les poblacions d’arboç de la comarca de Bages, tot i que amb afectació variable entre individus.

Septoria unedonis és un fong amb reproducció asexual per conidis, un deuteromicet o fong imperfecte. Els deuteromicets no constitueixen un grup sistemàtic, sinó una llista d’espera abans no es conegui la reproducció sexual del fong, si realment existeix. Actualment se sap que Septoria unedonis és la forma asexual o anamorf, la més habitual, corresponent a la forma sexual o teleomorf de l’ascomicet aïllat d’entre les fulles d’arboç caigudes i classificat com Mycosphaerella unedonis. Malgrat això, es manté a la literatura el nom original Septoria unedonis amb el qual s’anomenà el fong causant de les taques foliars de l’arboç. Mycosphaerella és el gènere de fongs patògens més extens que es coneix, amb milers i milers d’espècies, cadascuna especialitzada en infectar una o unes poques espècies de plantes, el culpable de moltes de les taques foliars i de les malalties fúngiques que pateixen sense queixa les plantes.

[fotos Jordi Badia]