Taquínid

Eliozeta (= Heliozeta) helluo

Eliozeta (= Heliozeta) helluo és una mosca de la família Tachinidae. Es caracteritza pel seu cos groc amb llargues sedes o pèls sensorials arrenglerades al tòrax i a l’abdomen. Els adults es veuen sobre les flors. A la imatge es troba damunt del capítol d’una margarida de prat (Leucanthemum vulgare).

Les larves, en canvi, viuen endoparàsites al cos de bernats i xinxes de la família pentatòmids. La família Tachinidae de dípters, malgrat tenir importància al parasitar pentatòmids alguns dels quals poden causar plagues agrícoles, ha estat poc estudiada a Catalunya.

[foto Xavier Adot]