Thryridanthrax fenestratus

Thryridanthrax fenestratus

Thryridanthrax fenestratus és una mosca de la família Bombylidae que viu en ambients sorrencs, assolellats i secs. L’adult es troba sovint sobre les flors. Les larves viuen als nius de certes vespes de la família Sphecidae, com ara Ammophila o Podalonia, alimentant-se tant de les larves d’aquests com de les erugues que s’hi troben emmagatzemades.

[foto Xavier Adot]