Vespa excavadora

Prionyx kirbii

La vespa excavadora Prionyx kirbii és un animal fascinant, tant pel seu aspecte com pel seu comportament. El cap, el tòrax, les potes i la increïble cintura esvelta són negres, mentre que l’abdomen, enlairat com un globus inflat al capdamunt del tub de la cintura, és de colors caoba i negre amb ratlles blanques. Prionyx kirbii fa vida solitària a les brolles on hi hagi clapes de terra nua.

La femella examina acuradament el terra i selecciona un punt on excavar el seu forat. En posició cap per avall i ben vertical, amb les mandíbules potents estreny un gra de sorra o un terròs i, a la vegada, bat les ales a tota velocitat, tant que podem sentir-les bruzir, però no pas veure-les. El resultat és el d’un trepant; aconsegueix un forat perfectament cilíndric i vertical, de diàmetre suficient perquè pugui entrar-hi. Amb les potes anteriors retira la terra engrunada. Segueix una altra sessió de percutor i retirada de terra, i així successivament fins a foradar a uns 3 cm de fondària. Seguidament busca una o més pedretes de mida adecuada que, ben encaixades, faran de porta. Prionyx kirbii ja ha excavat un niu. El següent pas és la captura d’una presa, normalment un llangot petit, al qual paralitza amb la seva picada i transporta cap al niu. Fica la presa al niu i, al costat, pon un nou. Finalment, encara endreça la superfície per dissimular la feina. Quan neixi, la larva tindrà una caseta segura a mida i aliment per créixer.

[foto Jordi Badia]