Tibellus oblongus

Tibellus oblongus

L’aranya Tibellus oblongus pertany a la família Philodromidae. Té un cos allargat de color beix o marró que arriba a 1 cm de longitud a les femelles, més grans que els mascles. La part del cos allargada és sobretot l’opistosoma, fet al qual es refereix l’adjectiu específic oblongus. Aquest cos va vestit amb elegància a ratlles; alterna franges clares i fosques que ressegueixen paral·leles la longitud del cos, la més fosca al dors i les més clares a cada costat. A més, al terç final de l’opistosoma té un parell de punts negres. Aquest detall anatòmic diferencia Tibellus oblongus de Tibellus maritimus que té tota una sèrie de punts arrenglerats a les seves franges laterals clares.

Tibellus oblongus caça insectes a l’aguait, sense utilitzar teranyines de captura, a l’estil de les aranyes-cranc de la família Thomisidae.

Les femelles embolcallen la posta d’ous en un capoll de seda blanca.

Tibellus oblongus es troba entre les herbes i sovint entra als habitatges.

[foto Jordi Badia]