Tortula muralis

Tortula muralis

Tortula muralis és una espècie de molsa que fa coixinets que no superen els 15 mm d’alçada, damunt de les roques i els murs calcaris. Els coixinets de Tortula muralis, malgrat ser baixos, solen estendre’s més que els de Grimmia sp., amb els quals es podrien confondre per la forma i l’hàbitat comuns si no s’observen els esporòfits.
Tortula muralis té fil·lidis oblongo-lanceolats, com llengüetes, amb el nervi que sobresurt en un pèl hialí tan llarg com la làmina. Aquests fil·lidis queden en disposició esquarrosa i color verd clar en estat humit, però cargolats i més foscos en estat sec.
L’esporòfit consta d’una seta dreta de 15-20 mm, de color groc o rogenc, i d’una càpsula allargada de 3-4 mm de color marró, més fosc a la maturitat. Al capdamunt de la càpsula porta un peristoma cònic format per les dentetes llargues i filades entre elles.
Tortula muralis és una molsa comuna a la comarca de Bages.

[fotos Jordi Badia]