Trochoidea elegans

Trochoidea elegans

Trochoidea elegans és un cargol terrestre pulmonat de la superfamília Helicoidea que es caracteritza per la closca de forma cònica amb el vèrtex agut i la base plana, feta de 5 o 6 espires, d’uns 10-12 mm de diàmetre a la base per 5-6 mm d’alçada. El color és clar, gris o marró blanquinós uniforme, sense línies fosques.

Trochoidea elegans viu als herbassars poc humits, sovint als mateixos ambients que Theba pisana però sense fer poblacions tan nombroses com aquest. En temporada seca es manté adherit a les tiges de les herbes altes.

[fotos Jordi Badia]