Veronica polita

Veronica polita

Veronica polita és una petita herba anual amb la inconfusible imatge de les veròniques. Es diferencia de les congèneres similars V.persica i V.hederifolia, igualment comunes a la comarca de Bages, pel seu port més menut, per les fulles de marge lobulat més llargues que amples i per la corol·la d’un blau violaci relativament petita, d’uns 5 mm de diàmetre. A més, V.polita és pilosa amb dues menes de pèls, uns llargs i glandulars i uns altres més curts. Les flors neixen a l’axil·la de les fulles portades per pedicels d’uns 5 mm de longitud a la floració però que s’allarguen fins als 15-20 mm a la maturitat. El fruit és una càpsula pilosa formada per dos lòculs esfèrics units, enmig dels quals emergeix l’estil fins més amunt que la pròpia càpsula. Quatre sèpals ovats amb la punta aguda i pilosos com la resta de la planta embolcallen la càpsula. V.polita és molt comuna als terrenys conreats de la comarca de Bages.

[fotos Jordi Badia]