Vespa terrissaire

Sceliphron cf.destillatorium

Niu d’una vespa terrissaire del gènere Sceliphron, probablement S.destillatorium. Caldria observar el constructor del niu per tenir la certesa que es tracta de S.destillatorium i no de S.spirifex que elabora el mateix tipus de nius però habitualment més barroers.

Les femelles de Sceliphron destillatorium, com les d’altres vespes terrissaires, construeixen nius de fang a algun racó protegit, sovint dins d’edificis amb sortida fàcil. Prenen amb la boca porcions de fang d’algun bassal proper i, mitjançant viatges consecutius, el porten al niu en construcció fins a elaborar una cambra en forma de gerra o àmfora diminuta, tal com un terrissaire torneja una peça de ceràmica. Un cop acabada la cambra, caça aranyes o insectes que mata i embalsama amb el verí del fibló i guarda dins la cambra. Seguidament pondrà un sol ou dins la cambra i fabricarà la tapa. Al néixer, la larva tindrà un rebost ben proveït a disposició. Després d’acabar una cambra, començarà la següent, i així fins a construir una residència de 8-10 cambres. Sceliphron destillatorium pot fer una cambra en un sol dia laboral.

[foto Montserrat Porta]