Xinxa

Arma custos (= Cimex custos)

Arma custos (= Cimex custos) és una xinxa de la família Pentatomidae, la que exemplifica el bernat pudent (Nezara viridula). Té un cos d’uns 12 mm de longitud, de color ocre densament pigallat de puntets marró fosc. Més que pel color general, Arma custos es reconeix per les espatlles en angle agut i enfosquides, per la forma sinusoïdal de l’extrem del cap sota el qual amaga el bec i per les antenes amb els segments 3er i 4rt majoritàriament foscos i el 5è o últim totalment clar.

A diferència de la majoria de Pentatomidae, Arma custos és una espècie depredadora que, tant en fase adulta com en fase de nimfa, captura altres insectes, sobretot erugues i petits escarabats, als quals travessa amb el seu bec o fibló i en xucla els líquids corporals. Arma custos és una espècie considerada en la lluita biològica contra altres insectes que ocasionen plagues als cultius.

[fotos Jordi Badia]