Riera de Rajadell (Manresa)

El cabal de les rieres de la comarca de Bages és molt variable, en funció de la pluviositat. La imatge mostra la riera de Rajadell, al seu pas pel barri manresà del Xup, excepcionalment crescuda, turbulenta i amb l’aigua enterbolida, de color terrós, el 10.10.2010 després de pluges intenses durant la nit. El dia abans, el cabal era tan escàs que amb prou feines si es veia entre les herbes de la riba, ara escombrades.

La gran remoguda de terreny dos quilòmetres amunt de la vall per construir un nou tram de carretera C-37, de Guardiola fins a la C-25, haurà contribuït a la crescuda inusual de la riera i a la terbolesa de les aigües. Les rieres de Fonollosa i de Guardiola, paral·leles a la de Rajadell, no havien augmentat tant de cabal.

[foto Jordi Badia]