Escales per peixos al Llobregat a Sallent i al Cardener a Sant Martí de Torroella

Els cursos dels rius Cardener i Llobregat per la comarca de Bages estan segmentats per un nombre increïblement alt de rescloses; n’hi ha moltes més que i són més freqüents aquí que potser en cap altre riu del món. El fet es deu a la ferma voluntat durant la segona meitat del segle XIX d’aprofitament de la força motriu de l’aigua per moure turbines i produir electricitat en minicentrals elèctriques al servei de fàbriques tèxtils.

Les rescloses signifiquen barreres sovint infranquejables en el sentit de pujada per a la majoria d’organismes aquàtics, en particular per als peixos, depenent d’espècies, del cabal circulant i de l’alçada i d’altres factors del disseny de la resclosa. Degut a les rescloses i preses, per als organismes aquàtics el riu no és un curs continu en tota la seva longitud, sinó un tram, a vegades de només uns centenars de metres, entre rescloses consecutives.

Als països més conscienciats es construeixen escales i rampes per peixos a les rescloses. Aquestes instal·lacions busquen suavitzar i dividir el salt total de la resclosa mitjançant una escala per on també baixa l’aigua, amb un espai lateral d’aigua més tranquil·la a cada esglaó perquè els peixos hi puguin reposar, que permeti el pas amunt i avall dels peixos.

A la comarca de Bages hi ha un escala per peixos a la resclosa del Pont Nou al Llobregat a Sallent (foto 1ª) i una altra a la resclosa de Cal Frare i Les Feixes al Cardener a Sant Martí de Torroella (foto infe2ªior). Ambdues escales per peixos són de construcció recent amb la participació d’enginyeries ambientals de la pròpia comarca: Senders del Pirineu SL / Guaret Intervenció Ambiental, de Santpedor, va treballar en la del Llobregat a Sallent i Solucions, enginyeria, medi ambient i consultoria, de Manresa, va dissenyar la del Cardener a Sant Martí de Torroella.

Però aquestes dues escales per peixos són l’excepció, no pas la norma entre les nombroses rescloses que interrompen el pas del Cardener i del Llobregat pel Bages. Aconseguir la continuïtat ecològica en trams molt més llargs dels rius hauria de ser un objectiu ambiental singular d’aquesta comarca. L’acció més contundent i eficaç per garantir la continuïtat ecològica dels rius és l’eliminació física de les rescloses, la demolició d’aquelles rescloses que ja no tenen cap ús actual ni previsible. Per a les rescloses que mantenen alguna funció, cal pensar en escales per peixos adaptades a cada cas. Queda molt fer.

[fotos Jordi Badia]