Pedrera Sarri-Llar7 (Castellgalí)

La pedrera Sarri-Llar7 o de Cornet es troba al vessant obac entre la muntanya del Talló i la riera de Cornet o de Guardiola, al terme de Castellgalí. S’hi arriba per la pista que arrenca de la carretera C-55 al sud dels Torrents i s’endinsa per la vall de la riera en direcció al mas de Cornet. La pedrera Sarri-Llar7 ocupa uns 4000 m2, per ara. Queda situada en una posició discreta, amagada de la vista des la carretera principal i des de nuclis de població, de manera que no hi ha una gran percepció d’impacte al paisatge a menys que s’observi des de la carena de Montlleó o que hom s’aboqui a contemplar-la pel vessant del Talló. Però l’esvoranc ocasionat a la muntanya és considerable.

La pedrera Sarri-Llar7 extrau calcarenita d’origen marí, sedimentada durant l’època de l’Eocè Mitjà, fa uns 40 milions d’anys. La calcarenita és la roca sorrenca constituïda majoritàriament per grans de sorra -és a dir d’una mida d’entre 0,06 i 2,00 mm- de naturalesa calcària, consolidats en una roca compacta. Per la seva estratificació horitzontal en un ambient costaner tranquil, aquesta roca té forma plana i és fàcil d’escairar, unes condicions que la fan molt adequada per l’ús en construcció. La pedrera Sarri-Llar7 extrau i talla aquesta roca a les mides desitjades per construir murs de contenció, parets o bé paviments o per ús ornamental. En cercles comercials es coneix com a Pedra de Sant Vicenç, per Sant Vicenç de Castellet, malgrat que la pedrera està situada al municipi de Castellgalí.

A les virtuts per la construcció de la pedra de la pedrera Sarri-Llar7 es contraposa la ferida al terreny que la seva extracció inevitablement ocasiona.

[foto Jordi Badia]