Successió de pinassa a bosc d’aurons

L’auró negre (Acer monspessulanum) és un arbre freqüent als boscos ben conservats del Bages a l’àrea del domini potencial de la roureda. A la imatge obtinguda a la vall de Julenques veiem com un estrat compacte d’aurons negres prospera sota l’ombra tènue de les pinasses (Pinus nigra ssp. salzmannii) a les quals, si res no ho impedeix, substituiran d’aquí a unes dècades com a arbre dominant al bosc.

[foto Jordi Badia]