Torrent de Julenques (Guardiola)

El torrent de Julenques neix prop de Sant Pau de la Guàrdia, al terme del Bruc (Anoia), com els seus torrents germans de Pèlags i de la Font del Boix. Tots tres torrents es dirigeixen en paral·lel, com un trident, cap al nord; el de Pèlags a l’oest, el de la Font del Boix al mig i el de Julenques a l’est. L’àrea d’aquestes tres valls paral·leles compreses entre la carretera C-37 de Manresa a Igualada i la carretera BP-1101 de Manresa al coll de can Massana és molt poc habitada, però, lamentablement, va resultar intensament afectada per l’incendi forestal del 26.07.2015 que s’inicià al terme d’Òdena i s’extengué fins al de Sant Salvador de Guardiola, i que se superposa a l’incendi del 1986, encara més extens, de Montserrat. Al límit del terme de Sant Salvador de Guardiola, els torrents de la Font del Boix i de Julenques conflueixen i, un quilòmetre enllà, ja plenament a Guardiola i a la comarca de Bages, se’ls ajunta el torrent de Pèlags per constituir la riera de Guardiola.

En temporades de secada persistent o en temps d’estiatge, algunes rieres arriben a eixugar-se completament, mentre que d’altres, per la major regularitat de les seves fonts i pel substrat rocós que travessen, conserven l’aigua als tolls més profunds. En aquests tolls poden refugiar-se els peixos, el que fa que aquestes rieres puguin mantenir poblacions de peixos, mentre que les que ocasionalment s’eixuguen totalment no. A la imatge, un gorg del torrent de Julenques, on el barb cua-roig es concentrava al final de la llarga secada de la tardor del 2004 a l’estiu del 2005.

[foto Jordi Badia]