Aflorament de sal al peu de la muntanya del Castell de Cardona

La formació geològica Cardona no aflora només a la coneguda muntanya de Sal de Cardona, sinó que surt també a la superfície a la base de la muntanya del Castell de Cardona, al meandre del riu Cardener a La Coromina. En aquest aflorament menor de sal situat a la base de la muntanya del Castell s’hi troben halòfits, les plantes especialistes en créixer en sòls salins.

L’indret, però, està intensament alterat per les activitats mineres, per la reconstrucció de les infraestructures malmeses per les grans bòfies o enfonsaments caòtics del terreny que es van produir als anys 1999 i 2000 a conseqüència de la dissolució de la sal per l’entrada d’aigua del riu Cardener a la mina de potassa “Nieves” abandonada des de l’any 1990 i a la mina de sal comuna “Las Salinas” en explotació des del 1993, i pel desviament l’any 2000 del riu Cardener a través d’un túnel que li estalvia la volta pel meandre, ara abandonat, de La Coromina. Les grans bòfies i esvorancs que mostraven les entranyes de sal es van tapar amb terres aportades.

L’aflorament de sal a la base de muntanya del Castell està a 1,5 km de la muntanya de Sal seguint per la vall Salina, obturada prop de la capçalera pel runam Vell de residus salins procedents de l’explotació de potassa i pendent encara d’explotació o de restauració. A la vall Salina i al pla de Sant Onofre, situat al seu sud-est, continua l’aflorament de sal natural, però molt barrejat amb residus miners i en un terreny molt remogut per segles d’explotació minera.

[foto Florenci Vallès]