Balma de la font dels Burjons

La balma de la font dels Burjons està situada a l’escarpament de la riba esquerra del Llobregat, des del pont de Les Generes en sentit riu amunt, cap a Navarcles però en terme municipal de Talamanca. La balma s’estén en uns 300 metres lineals entre el pont de Les Generes i la zona de ràpids del Llobregat enfront del monestir de Sant Benet de Bages. Després d’una interrupció, enllà de la font la balma segueix en dos trams més (foto 3ª) que allarguen la que es coneix pròpiament com a balma de la font dels Burjons (fotos 1ª i 2ª). No són balmes gaire fondes, però sí que en conjunt deuen ser la balma més llarga de les comarques del Bages i el Moianès.

Font dels Burjons

La major part de la balma és seca i polsosa, però en un punt brolla la font dels Burjons, molt popular al món excursionista. La font té un brollador sobre una pica de pedra, però no està del tot canalitzada; l’aigua degota també per la paret de roca on pengen capil·leres i on es forma pedra tosca.

Aquestes llargues balmes s’han format per l’erosió provocada per les crescudes del riu Llobregat a la riba esquerra, que és a la vegada el marge extern del meandre de Sant Benet on pica el corrent del riu. Les roques són majoritàriament sorrenques, dipositades en estrats plans i d’origen marí de l’Eocè.

Un sender d’interès naturalista volta per aquesta part externa del meandre del riu Llobregat a Sant Benet resseguint les balmes des del pont de Les Generes al sud fins al pont de Sant Benet al nord, sota la població de Navarcles.

[fotos Jordi Badia]