Capa de roca sorrenca de formes arrodonides

Una capa ben delimitada d’uns 70 cm de gruix destaca per les seves formes interiors arrodonides en comptes de laminars, a la roca sorrenca que aflora a la base del cingle de Roca Tinyosa (Manresa), a tocar de la riba del Llobregat poc més avall de la Gola del Bigaire. El fet és certament inusual perquè els sediments es dipositen en capes planes, ni que arribin arrossegats per un corrent turbulent.

L’explicació del fenomen ha de ser que els sediments d’aquesta capa es van remoure poc temps després d’haver-se dipositat, quan encara eren un fang viscós, per l’enfonsament suau d’una crosta superior ja seca o de nous sediments arribats en una segona aportació. El resultat que veiem avui, 40 milions d’anys després, és aquesta capa de roca de curioses formes arrodonides, barroques enmig de l’apilament pla de roca sedimentària.

[foto Florenci Vallès i Jordi Badia]