Falla del Tordell (Súria)

La falla inversa cavalcant del Tordell (Súria) és l’extrem NE del llarg anticlinal de Súria que segueix uns 25 km a l’oest. A la imatge veiem la falla del Tordell des de la carretera de les Vilaredes. El bloc sud, els estrats del qual es mostren triturats i de color gris clar a la dreta de la imatge, s’ha desplaçat per damunt dels estrats del bloc nord que veiem horitzontals i de color vermell a l’esquerra. A través del trau diapíric de la falla del Tordell, la sal de la Formació Cardona s’ha acostat a la superfície.

A la vall del riu Cardener, al Pla de Reguant situat al sud de la vila, la sal queda coberta només pels propis sediments del riu. Al tram de falla de la foto, les margues grises i els guixos situats estratigràficament just per sobre de la sal són les roques que afloren al trau diapíric. No és estrany doncs que, vora la falla del Tordell, apareguin de tant en tant bòfies de dissolució de guix, sal o carnal·lita. A la complexa estructura tectònica de Súria, amb les notables falles de Migmón i del Tordell, s’estableix el contacte entre l’anticlinal de Súria que segueix cap a l’O-SO i el de Balsareny que continua vers l’E-NE.

[foto Jordi Badia]