Ripple marks

Les ripple marks són suaus ondulacions de la superfície de la roca que corresponen a les formes fossilitzades que, milions d’anys enrera, el moviment de l’aigua va modelar als sediments de cubetes aigües poc fondes o d’antigues platges. Exactament les mateixes ondulacions les trobem actualment modelades al fang, el llim o la sorra de les vores de l’aigua quan hi ha hagut onatge o turbulència. Les roques sorrenques o gresos eocènics marins de la comarca de Bages adornen sovint llur superfície amb ripple marks bellament esculpits.

A les imatges 1ª i 2ª, ripple marks a la superfície d’explotació d’una pedrera abandonada al Mal Balç (Manresa), testimoni del seu origen com a sediment afaiçonat per l’aigua.
A les imatges 3ª i 4ª, ripples marks a la superfície d’explotació també d’una altra antiga pedrera, la del salt de Balçamuller o del Gall de la riera de Castellet.

[fotos Jordi Badia]