Calcita

Calcita (CaCO3, carbonat de calci) de Manresa. La calcita és un mineral que pot cristal·litzar en diverses formes donant lloc a cristalls que generalment són blancs o incolors, però a vegades estan tenyits d’altres coloracions. La calcita defineix el grau de duresa 3 de l’escala de Mohs. No es pot ratllar amb l’ungla, però es ratlla fàcilment amb un ganivet.
Els cristalls de calcita en formen per precipitació a partir d’aigua amb contingut alt de carbonat de calci. Es troben amb freqüència a les coves i a les escletxes de les roques riques en CaCO3. Les imatges de sota, obtingudes en una pedrera abandonada del Malbalç (Manresa), mostren una escletxa a la roca sorrenca reblerta de cristall de calcita. Aquests tipus de mineralitzacions són freqüents al Bages.
La calcita és el component majoritari de les roques calcàries, les quals s’utilitzen per a la fabricació de ciment i calç.

[fotos Joaquim Sanz / Museu de Geologia Valentí Masachs (1ª), Florenci Vallès (2ª) i Jordi Badia (3ª)]