Margues blaves

Les lutites, també anomenades pelites, són roques detrítiques formades per fragments de diàmetre inferior a 1/16 mm. Les lutites coherents -vulgarment anomenades tapàs-, en les quals les partícules estan unides però no cimentades fortament, s’anomenen limolites i argil·lites segons si la mida de les partícules és, respectivament, superior o inferior a 1/256 mm; quan no són coherents reben els noms de llims i argiles. Les lutites que contenen al voltant del 50% de carbonat de calci (del 35% al 65% segons Vatan) s’anomenen margues i solen ser de colors blavosos. La coloració de les lutites del Bages pot variar del gris blavós o groguenc, al sector constituït per materials d’origen marí, fins al vermell característic del sector amb materials d’origen continental rics en òxids de ferro.

L’escassa resistència a l’erosió de les lutites ha facilitat el formidable buidament que ha originat el relleu del Bages. A les planes bagenques, actualment ocupades per conreus, predominen aquests materials.

A la imatge 1ª, els formidables xaragalls d’erosió desenvolupats a les margues blaves de l’eocè marí de Marganell.
A la imatge 2ª, un estrat de lutites d’origen marí i color clar, entre ocre i groguenc, en el qual destaca una franja realment blava.

[fotos Florenci Vallès]