L’entorn de Sant Benet de Bages, 20.04.2024

A la tarda del 20.04.2024, en el marc de la jornada de celebració del 125è aniversari de la ICHN, hi hagué una sortida naturalista per l’entorn de Sant Benet de Bages dirigida per membres de la Delegació del Bages.

Florenci Vallès guià la interpretació de la vegetació. A la imatge 1ª, Florenci Vallès mostrant el gran cedre de l’Himàlaia (Cedrus deodara) del jardí de Sant Benet, un arbre grandiós i un dels exemplars de cedre de l’Himàlaia més grans de Catalunya.

Oriol Oms guià la interpretació de la geologia. A la imatge 2ª, Oriol Oms explica la gènesi, la disposició i l’edat de les terrasses fluvials del Llobregat.

A la imatge 3ª, una part del grup al peu del vessant de La Tolega, prop del pont de Les Generes sobre el riu Llobregat, observant la regeneració de la vegetació després de l’incendi del 17.07.2022. El llistó (Brachypodium retusum), una gramínia perenne, ha aconseguit un gran recobriment; en canvi, no s’observen plançons de pi blanc (Pinus halepensis) que no hauran nascut a causa de la sequera.

[fotos Jordi Badia]