Abella de prat

Andrena florea

Andrena florea és una abella de la família Andrenidae amb pilositat marronosa i poc densa al tòrax i al cap. Els dos primer anells de l’abdomen, de vegades fins hi tot el tercer, són vermells amb taques negres d’extensió variable. Aquesta coloració vermella pot portar a confusió amb les abelles del gènere Sphecodes. Andrena florea pol·linitza exclusivament les carbassines (Bryonia cretica ssp. dioica), sobre la flor de la qual la veiem a la imatge 1ª.

La família d’himenòpters Andrenidae comprèn els gèneres Andrena i Panurgus d’abelles de vida solitària, variables tant de forma com de colors. Un tret comú és l’abdomen aplanat. S’anomenen col·lectivament andrenes o abelles de prat. Nidifiquen en terrenys sorrencs o argilosos, de vegades en camins forestals poc transitats. Poden haver centenars de nius junts formant poblacions de milers d’individus, però cada niu és construït per una sola abella. Les femelles tenen un raspall de pèls a la base dels fèmurs de les potes posteriors que serveixen per transportar els grans de pol·len. Vegeu algunes espècies del gènere Andrena: A.agilissima, A.cinerea i A.nitida.

[foto Xavier Adot]