Avènula pratense

Avenula pratensis ssp.iberica

L’avènula pratense (Avenula pratensis ssp. iberica) és una gramínia molt freqüent a les joncedes i boscos clars del Bages que té unes fulles similars a les del fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides).
L’avènula pratense s’assembla molt a una congènere seva que també és freqüent al Bages, l’avènula bromoide (Avenula bromoides ssp. bromoides). Les tres gramínies, juntament amb altres, s’anomenen fenàs en el sentit ampli del terme. La imatge 1ª mostra les espiguetes amb les flors abans d’obrir-se, la 2ª, la 3ª i la 4ª les espiguetes amb les flors ja obertes amb els estams penjant.

[fotos Jordi Badia]