Blanqueta de la col

Pieris rapae

La blanqueta de la col (Pieris rapae) és una papallona blanca molt comuna als horts, les erugues de la qual, com el seu nom indica, s’alimenten de plantes de la família crucíferes, principalment de les cols cultivades, i també d’alguna més com la caputxina (Tropaeolum majus) que a vegades es planta com a esquer i d’herbes del gènere Reseda.

La blanqueta de la col (P.rapae) s’assembla molt a la blanca de la col (P.brassicae) i a la blanqueta perfumada (P.napi) per la morfologia i per l’alimentació, tant que gairebé sempre es confonen i s’anomenen en conjunt papallona de la col. Els adults de la blanqueta (P.rapae) es distingeixen dels de la blanca (P.brassicae) per la seva menor envergadura i perquè la taca negra a l’extrem apical de les ales anteriors no és tan extensa ni tan negra. Les erugues de la blanqueta (P.rapae) –a les imatges 1ª i 2ª- són verdes amb una línia lateral groga, críptiques, mentre que les de la blanca (P.brassicae) tenen taques negres circulars més grosses que les fan vistoses.

La blanqueta de la col fa diverses generacions a l’any. Les femelles adultes agrupen els ous de color taronja i forma troncocònica al revers de les fulles de col o d’una altra planta nutrícia. Al cap de pocs dies neixen les erugues que fan vida solitària. A diferència de les erugues de la blanca (P.brassicae) que es troben més sovint a les fulles, les de la blanqueta (P.rapae) tenen predilecció pel cabdell o coliflor que devoren internament mentre queden amagades i protegides d’insecticides i d’himenòpters que les puguin parasitar.

La blanqueta de la col pot ocasionar perjudicis greus als conreus de qualsevol varietat de col.

[fotos Montserrat Porta i Jordi Badia]