Cargol bover

Cornu aspersum

El cargol bover (Cornu aspersum [= Cryptomphalus aspersus, Helix aspersa]) juntament amb el cargol vinyal o jueu (Otala punctata) són les dues espècies de cargol més grosses del Bages. La seva conquilla pot arribar a fer uns 4 cm de llarg. Al Bages el cargol bover és abundant sobretot als horts, però també viu a les zones amb conreus de secà.

Aquesta espècie, com tots els gasteròpodes pulmonats -grup que inclou, entre d’altres, els llimacs i la majoria de cargols terrestres-, és hermafrodita simultània. A la foto 3ª es pot veure la còpula d’una parella de cargols bovers. Després de la unió sexual, els dos cargols mútuament fecundats pondran uns ous gelatinosos en uns clots excavats per ells mateixos a la terra humida (foto 4ª i vídeo).

Les dues espècies esmentades, juntament amb les monges o cristians (Eobania vermiculata), són els cargols més menjats a Catalunya i tenen una certa importància econòmica. Els cargols vinyals i les monges viuen preferentment a les zones amb conreus de secà.

[fotos Jordi Badia (1ª) i Florenci Vallès (2ª i 3ª) i Montserrat Porta (4ª i vídeo)]