Cassoleta de la palla

Peziza vesiculosa

La cassoleta de la palla (Peziza vesiculosa) és una de les espècies freqüents al Bages de l’extens gènere Peziza de fongs ascomicets, conegudes totes elles en català amb el nom genèric de cassoletes per la forma de copa o cassoleta irregular dels seus cossos fructífers.
La cassoleta de la palla neix en la forma vaga d’una esfera de 2-4 cm de diàmetre, amb una obertura circular petita a dalt i lligada al substrat per un peu poc definit a la base. A mesura que creix, perd encara més la seva escassa regularitat geomètrica, pot augmentar notablement el diàmetre i la boca es bada i s’esquerda. Té carn de 2-3 mm de gruix, de color ocre o marró olivaci més fosc a la cara interior i consistència coriàcia però a la vegada trencadissa.
La cassoleta de la palla surt, habitualment en grupets, a les temporades molt plujoses sobre petits munts de palla, fullaraca de pi, fems de cavall o d’altres matèries orgàniques en descomposició.

[foto Montserrat Porta i Jordi Badia]