Cigala escumejadora

Cercopis intermedia

La cigala escumejadora (Cercopis intermedia) és més coneguda per la seva activitat en fase juvenil que en fase adulta. L’adult és la cigala de vistosos colors negre i vermell, cridaners i contrastats, que la imatge 1ª mostra posada damunt la inflorescència d’una lleteresa serrada (Euphorbia serrata) i la 2ª i la 3ª damunt de la ravenissa groga (Erucastrum nasturtiifolium). Els genolls vermells del primer i del segon parell de potes són una característica identificativa de l’espècie.

La cigala escumejadora saltarà lluny i desapareixerà si se sent importunada.

En l’etapa de nimfa causa les misterioses salives, escopinades o escumes que a vegades envolten una tija d’herba o pengen d’un arbust i que la tradició popular atribueix erròniament al cucut. L’insecte pica amb la trompa a la planta i en xucla la saba. A la vegada excreta la major part de l’aigua junt amb albúmina, una proteïna amb propietat tensioactiva, i hi injecta aire. El resultat és la creació d’una massa persistent d’escuma, com una escopinada, que engloba les nimfes i les protegeix dels depredadors i de la dessecació. Tota la família Cercopidae és integrada per cigales que fabriquen escuma.

[fotos Xavier Adot (1ª), Jordi Badia (2ª, 3ª i 4ª) i Esteve Roig (5ª i 6ª)]