Escabiosa

Scabiosa columbaria

L’escabiosa (Scabiosa columbaria) és una herba perenne de la família dipsacàcies i que viu sobretot a les joncedes i a les clarianes i vores de camins forestals. És una planta esvelta de més de mig metre d’alçada, amb les tiges verdes i febles, poc fulloses i coronades per un bonic capítol solitari de flors de color rosa violaci o, més endavant, de fruits amb una corona elegant de pergamí.

Les fulles són una o dues vegades dividides en segments estrets; les basals més grans, les caulinars oposades i progressivament més petites, amb menys segments i més estrets, a mesura que s’enfilen per la tija i sense arribar gaire amunt.
Els capítols són hemisfèrics, d’uns 3-4 cm de diàmetre i protegits a la base per bràctees lanceolades verdes. Malgrat la inflorescència en capítol, l’escabiosa no pertany a la família compostes, sinó a la de les dipsacàcies, tal com descobreix l’observació de les flors i dels fruits. Les flors tenen una corol·la simpètala amb 5 lòbuls arrodonits desiguals, més grans com més a l’exterior de la inflorescència, i a la vegada més grans les flors exteriors que les centrals. D’aquesta manera la inflorescència aconsegueix una atractiva geometria radiada. Al fructificar, la inflorescència adopta forma esfèrica amb els fruits disposats radialment. Aquests fruits, com els de la cardeta (Scabiosa stellata), porten una corona apical de consistència escariosa, del centre de la qual sobresurten els 5 apèndixs del calze.

L’escabiosa floreix i fructifica a l’estiu.

L’escabiosa és una planta polimorfa i de distribució extensa, que es resisteix als intents de sistematització a nivell subespecífic. La planta que viu al Bages es classifica actualment com Scabiosa columbaria ssp.columbaria var.gramuntia, tot i que, segons altres autors i altres temps, aquesta var. gramuntia s’ha considerat també a nivell de subespècie i fins i tot d’espècie.

A primer cop d’ull, costa de distingir l’escabiosa (S.columbaria) de l’escabiosa marítima (S.atropurpurea). L’escabiosa marítima és de mida més petita, però cal veure els fruits per discriminar entre les dues espècies amb certesa. L’escabiosa marítima es distingeix per la inflorescència fructificada de forma el·líptica, amb fruits amb una corona menor i arestes del calze molt llargues. L’escabiosa marítima és més pròpia d’ambients humanitzats.

En floració, l’escabiosa (S.columbaria) s’assembla també molt a l’escabiosa borda (Knautia arvensis), però la fase de fructificació n’evidencia les diferències. De fet, el nom popular català d’escabiosa s’aplica indistintament a qualsevol planta dels gèneres Scabiosa o Knautia.

[fotos Jordi Badia]