Espunyidella blanca

Galium lucidum ssp.lucidum

L’espunyidella blanca (Galium lucidum ssp. lucidum) és una herba perenne de la família rubiàcies, com la rogeta (Rubia peregrina) i l’herba prima (Asperula cynanchica), de port discret amb tiges llargues i poc ramificades, de secció prima i quadrangular, una mica llenyoses quan són velles. Les fulles són petites i quasi linears, de 10-15 mm de longitud per 1-2 d’amplada, agudes, sovint arquejades, i neixen en característics verticils de 6 a 8. Les flors, petites i nombroses, surten de la meitat de la tija en endavant. Pràcticament només se’ls veu la corol·la blanca en forma de tub obert en 4 pètals aguts, acabats en una minúscula aresta. Floreix de maig a juliol. A diferència d’altres espunyidelles (gèn. Galium) i de la rogeta, l’espunyidella blanca no té la tija ni les fulles escabres que li donin un tacte aspre o enganxós.

L’espunyidella blanca és una planta comuna als erms, les brolles de romaní, als fenassars i a d’altres terrenys secs, que s’enfila també a les roques.

[fotos Jordi Badia]