Gírgola de pi, orellana de terra

Hohenbuehelia geogenia

La gírgola de pi o orellana de terra (Hohenbuehelia geogenia) és un bolet en forma de ventall o d’embut obert per un costat, semblant pel color i la forma a la gírgola o orellana (Pleurotus ostreatus) cultivada, però de cos més prim i que, com el seu adjectiu específic geogenia indica, neix a terra, no pas al tronc d’un arbre. Per damunt és de color entre gris i marró amb una possible pruïna blanca, mentre que per sota és blanc i ple de làmines estretes que convergeixen al peu excèntric i curt. Si es talla, s’observa una capa fina de carn gelatinosa a sota de la cutícula.

La gírgola de pi surt en grupets al sòl del bosc, lligada de prop a soques o arrels en descomposició.

La gírgola de pi és bona comestible, però menys apreciada que la gírgola conreada i que la gírgola de panical (Pleurotus eryngii).

[fotos Jordi Badia]