Gita de bruixa

Clathrus ruber

La gita de bruixa (Clathrus ruber) és un bolet d’allò més estrany. Pertany al grup dels gasteromicets, els bolets que com el pet de llop, l’estrelleta, el fetjó o l’ou del diable tenen l’himeni -la part fèrtil- tancat dins d’un embolcall anomenat peridi que no s’obre fins que les espores són madures. La gita de bruixa apareix primer com un ou o una bola blanca, de fins a 5 cm de diàmetre, a la superfície del qual es trasllueix un dibuix en pentàgons i hexàgons com si fos una pilota de futbol. Quan el bolet és madur, la coberta de l’ou s’esquinça per la part superior i n’emergeix una mena de reixat de color vermell viu. A la cara interior del reixat, d’un color bru olivaci, hi ha les espores. Aquesta part interior fa una pudor intensa de carn podrida o d’excrement que atrau les mosques encarregades de dispersar les espores.

La gita de bruixa viu als boscos y prats, prop d’arrels en descomposició. La imatge 1ª mostra dos exemplars en un prat, un bolet ja obert mostrant l’enreixat vermell i un altre encara tancat com un ou. A la imatge 2ª, obtinguda en un alzinar, també veiem dos exemplars, el de l’esquerra en estat de desenvolupament més avançat que el de la dreta.

[fotos Jordi Badia]