Gran paó de nit

Saturnia pyri

El gran paó de nit (Saturnia pyri), també anomenat bruixa, és l’insecte més gros d’Europa. Les femelles d’aquesta papallona nocturna de la família dels satúrnids, que són més grosses que els mascles, poden arribar a fer 17 cm d’envergadura alar. Té les ales de color castany, amb dibuixos en ziga-zaga, i cadascuna té un gran ocel amb la vora vermellosa i el centre negre, que recorda els ulls d’un mussol. Es pensa que espanta els seus depredadors simulant que és un mussol. Les antenes del mascle tenen forma de ploma, mentre que les de la femella són més primes.
Al mascle, les antenes li serveixen per detectar la presència de les feromones emeses per les femelles, que poden atreure els mascles que es trobin en un radi de 20 quilòmetres.

Les seves grans erugues cobertes de tubercles canvien d’aspecte i de color a mesura que van fent mudes (en fan quatre). Després de la quarta muda són verdes amb tubercles blaus proveïts d’espines curtes i pèls llargs. S’alimenten sobre diversos arbres fruiters i sobre salzes, pollancres, freixes, etc. A final d’agost teixeixen un capoll fosc en un esquerda d’un tronc o entre branquillons i es disposen a passar l’hivern i fer la metamorfosi.

L’adult vola de final de març a començament d’abril i, com que no es pot alimentar perquè té l’aparell digestiu atrofiat, no viu més d’una setmana.

La seva àrea de distribució va de la península Ibèrica fins a l’Iran i del centre d’Europa fins al nord-oest d’Àfrica.

L’exemplar de la foto és una femella fotografiada a Manresa.

[foto Florenci Vallès]