Granota verda

Pelophylax perezi

Granota verda o comuna (Pelophylax perezi). Entre els amfibis del Bages, tant les salamandres com les reinetes i la majoria de gripaus, tot i que van a criar a l’aigua, són animals bàsicament terrestres. Per contra, l’abundant granota verda o comuna és molt aquàtica, bona nedadora i saltadora.

[fotos Jordi Badia (1ª, 2ª, 4ª i 5ª), Enric Sala (3ª), Montserrat Porta (6ª) i Montserrat Porta i Jordi Badia (7ª)]