Herba del borm, herba cotonera

Filago pyramidata

L’herba del borm o herba cotonera (Filago pyramidata) és una planta anual de la família Compostes que creix als llocs àrids. Combina tiges prostrades denses de fulles amb tiges erectes més gràcils de fins a un pam d’alçada, totes més o menys cobertes de pèls teranyinosos que li donen aspecte general grisenc. Les fulles són sèssils, de limbe espatulat de fins a 2 cm de longitud, blanes i de marges ondulats. Les tiges erectes culminen en un glomèrul de capítols molt petits, sèssils, de forma piramidal amb 5 arestes, difícils de veure entre l’embolic de pèls. Les minúscules flors són grogues. La tija que atura el seu creixement al florir es ramifica just per sota del glomèrul floral en dues branques divaricades que la superen i que, al seu torn, culminaran en un altre glomèrul menor de capítols.

L’herba del borm és una planta variable, amb diversos tàxons infraespecífics. Les plantes de la comarca de Bages deuen pertànyer a Filago pyramidata ssp.pyramidata, el tàxon més comú a Catalunya. Al Bages, l’herba del brom creix als prats secs i als camps d’ametllers, sovint acompanyant l’herbafam (Plantago albicans) que surt també en segon terme a la imatge.

El borm és una malaltia infecciosa que afecta principalment a cavalls, mules i ases, però que pot contagiar-se a d’altres herbívors, a gats i gossos, i també als humans. Actualment es poc freqüent, gràcies a l’acció dels antibiòtics. No és clara la relació entre Filago pyramidata, l’herba del borm, i la malaltia del borm.

[fotos Jordi Badia]