Mesosa curculionoides

Mesosa curculionoides

Mesosa curculionoides és una espècie d’escarabat de la família Cerambícids, la dels escarabats de cos allargat i antenes llarguíssimes coneguts en conjunt com banyarriquers.

Mesosa curculionoides té el cos d’uns 15 mm de longitud sense comptar les antenes per uns 6 mm d’amplada màxima, a les espatlles dels èlitres. Destaca per la bellesa de la seva coloració que combina el gris, l’ocre i el negre. El color de fons és gris clar sobre el qual hi ha 8 taques arrodonides negres encerclades d’ocre i disposades al pronot i als èlitres formant quadrats, com un parell de daus al 4, més un subtil puntejat general d’ocre i gris fosc. Els artells de les antenes i de les potes alternen trams grisos i ocres. Les cares interiors de les antenes i de les potes tenen a més pèls grisos dirigits enfora en angle d’uns 45º.

Les larves de Mesosa curculionoides, com les de molts altres cerambícids, viuen durant uns 2 anys dins de troncs d’arbres obrint galeries per alimentar-se del teixit viu sota l’escorça. Entre els arbres cultivats, Mesosa curculionoides afecta a l’avellaner i als fruiters del gènere Prunus. També s’ha comprovat l’emergència de Mesosa curculionoides d’altres espècies d’arbres espontanis o utilitzats en reforestació. Mesosa curculionoides té una distribució àmplia per Europa, però sol ser rar i les seves citacions escasses. Tanmateix, pot ser una amenaça pels camps de fruiters.

L’espècie Mesosa curculionoides va ser descrita per Linné en una de les seves incursions al camp de la zoologia. L’adjectiu específic curculionoides es refereix a la seva vaga semblança amb els diablons, els escarabats de la família Curculiònids.

[fotos Montserrat Porta]